Відповідно до стану ЗАКОН

емпіріч. закономірність, що зв'язує між собою параметри стану в-ва-т-ру Т, тиск Pи уд. обсяг V, віднесені до їх значень в критич. стані Т кр , р кр , V кр . Величини т = Т / T кр , p = р / р кр і f = V / V Кp називають наведеної т-рій , наведеним тиском і наведеним об'ємом соотв. (Наведені параметри, або наведені змінні). С. с. з. стверджує, що якщо для групи в-в збігаються дві з трьох наведених змінних, то збігається і третя змінна. Два в-ва вважатися такими, що відповідних станах, якщо для них т, p і f однакові.

Через наведені параметри м. Б. записані тримаючи. ур-ня стану. Так, ур-ня Ван-дер-Ваальса:

(АІ b-емпіріч. Параметри, R-газова стала) за допомогою ур-ний ( 9р / 9V ) Ткр = 0, ( <9 2 р / 9V 2 ) Т кр = 0, що характеризують критич. точку (див. Критичний стан ), можна привести до виду:

Наведене ур-ня (2) не містить параметрів АІ b, , що змінюються від в-ва до в-ву. Воно справедливо для всіх 'в-в, що підкоряються ур-нію стану (1), і є для них математичного. виразом С. с. з.

В-ва, що підкоряються одному і тому ж наведеним ур-нію стану, наз. термодинамічно подібними. Подоба в-в забезпечується подібністю сил міжмолекулярної взаємодії. Якщо для групи подібних по-в неприведення ур-ня стану містить два емпіріч. параметра, то модельний потенціал має вигляд:

де l-відстань між частинками, e-глибина потенц. ями на кривій взаємодій. , X-характерне відстань, при к-ром U = 0. Напр. , Потенціал Леннард-Джонса в наведеній формі:

Запропоновано узагальнююча мат. формулювання С. с. з. у вигляді ур-ня, що включає нек-рий безрозмірний параметр Акакій критерій термодинамич. подібності в-в:

F (p, f, т; A) = 0.

Часто в якості такого параметра використовують величину, зворотну фактору стисливості Z = RT Кp / p Кp V кр (див. Стисливість ). Для подібних в-в, що підкоряються ур-нію стану (2), А = Z = 8/3.

Розширений С. с. з. вказує на наявність для групи в-в стійкого зв'язку між наведеними параметрами p, f, т і недо-римі термодинамич. св-вами ( "при однакових p, f, т-однакове властивість"). Прикладами є твердження типу: "різниця молярних ентальпій між двома відповідними станами для подібних речовин однакові", "для подібних речовин молярні ентропії випаровування в точках кипіння при нормальному тиску однакові (правило трутони)". Розширення С. с. з. пов'язане з переходом від тримаючи. ур-ня стану до калоріческой і справедливо тільки при доповнить. припущеннях.

Ще більш розширить. тлумачення має С. с. з. в теорії поверхневого натягу. Р. Етвеш постулював (1886), що поверхнева енергія, віднесена до т-ре, для подібних в-в у відповідних станах однакова. Емпіріч. ур-ня Етвеша для поверхневого натягу про:

sV 3/2 / T = 2, 22 (1 / т-1).

З. с. з. сформульований в кін. 19 в. і в даний час ні в одному з варіантів не може розглядатися як загальний.Він служить в якості основи для класифікації в-в по термодинамич. св-вам, поряд з ін. формами такої класифікації, і може використовуватися для прогнозування св-в невивчених в-в.

Літ. : Ландау Л. Д., Ліфшиц Е. М., Статистична Фліка, 3 вид. , Ч. 1, М., 1976; Філіппов Л. П., Подоба властивостей речовин, М., 1978. М. В. Коробов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.