СОПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ

р-ція освіти сополімерів, в якій окрім мономерів, необхідних для здійснення поліконденсації, бере участь принаймні ще один мономер. При цьому сомономером називають мономери, к-які між собою безпосередньо не реагують, але кожен з яких брало взаємодій. з третім-інтермономером. Для С. і поліконденсації характерні одні й ті ж способи проведення та закономірності, що визначають мовляв. масу і ММР макромолекул.

В залежності від послідовності введення мономерів в зону р-ції розрізняють три осн. способу С.: стадійний (всі мономери на самому початку знаходяться в зоні р-ції), постадійний (вихідні мономери вводять послідовно) і трьохстадійний (попередньо синтезуються. гомополімери з активними кінцевими групами реагують між собою на останній стадії). Існують різні варіанти пере-числ. способів, зокрема поступове введення (дозування) мономерів в зону р-ції.

В гомог. системі при разл. реакц. здатності Сомоні-мерів або їх нееквівалентний кол-ве складу сополимера в ході С. змінюється; однак при повному завершенні р-ції складу сополимера відповідає початковому складу суміші мономерів. Будова сополімерів залежить від ряду факторів: оборотності р-ції зростання ланцюга, способу проведення, відносить. активності сомономером і зміни активності функц.груп по мірі вступу частини їх в р-цію. При оборотної С. зазвичай утворюються статистич. сополімери. При незворотною одностадійної С. незалежно від відмінності в активності сомономером також виходять статистич. сополімери. Для отримання блоккополімерів необхідно використовувати постадійний або трьохстадійний способи синтезу або поступову дозування в зону р-ції інтермономера.

З. широко застосовують у вироби, разл. полімерних матеріалів: алкідних олігомерів, ненасичений. складних поліефірів, поліарилатів, кремнийорган. полімерів і ін.

Літ . : Васнев В. А., в кн. : Підсумку науки і техніки, сер. Хімія і технологія високомолекулярних сполук, т. 18, М., 1983, с. 3; Vasnev V. А., Kucha-nov S. I., в кн. : Advances in Polymer Chemistry, Moscow, 1986, p. 117-58.

В А. Васнев.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.