Пару реакцій

,

дві р-ції, з яких брало одна дає помітний вихід продуктів лише в умовах, коли йде ін. р-ція. Подібне взаємно обумовлене хім. взаємодія зв. хімічної індукцією. Сполученими м. Б. тільки складні реакції, т. к. прості (елементарні) р-ції протікають завжди незалежно (при заданому стані середовища).

Механізм хім. індукції полягає в участі одних і тих же промежут. в-в-активних частинок-в кожної з двох сполучених р-ций. Одна з р-ций породжує такі частинки в кількості, достатньому для квазістаціонарного течії обох р-ций. Приклад - окислення бензолу Н 2 Про 2 . Бензол не реагує безпосередньо з Н 2 Про 2 у водному розчині, але при додаванні в розчин к. -л. солі Fe (II) окислюється до фенолу С 6 Н 5 ОН і біфенілу З 12 Н 10 . Р-цію ведуть радикали ОН Х , що утворюються при окисленні пероксидом Fe 2+ до Fe 3+ . У цьому прикладі С. р. - окислення С 6 Н 6 і окислення Fe 2+ , обидві р-ції йдуть за участю ОН. Повна схема механізму взаємодії:

Якщо відомий механізм сполучення, можна управляти виходом продуктів однієї з С. р. , Змінюючи умови протікань тієї з р-ций, в якій виробляються активні частинки.

Літ. : Емануель Н. М., Кнорре Д. Г., Курс хімічної кінетики, 4 видавництва. , М., 1984; Нагієв Т. М., Хімічне сполучення, М., 1989.

Я. М. Кузнєцов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.