Цитраль

(3, 7-диметил-2, 6-октадіеналь) (СН 3 ) 2 С = СНСН 2 СН 2 С (СН 3 ) = СНСНО, мовляв. м. 152, 24; існує у вигляді суміші Е і Z-ізомерів (соотв. гераніаль і нераль). У прир. Ц. переважає гераніаль (до 90%). Ц. - бесцв. або світло-жовта в'язка рідина з сильним запахом лимона; т. кип. 228-229 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.