Хрому оксид

В системі СrО (рис.) Існують оксиди СrО, СrО 2 , Сr 2 Про 3 і ін ., св-ва X. о. зіставлені в табл. Нижчий оксид СrО метастабілен, його точка складу в системі Сr-Сr 2 Про 3 потрапляє в область розшаровування розплаву, к-раю простирається від 2 до 48 ат. % О. В цій системі можна знайти й інконгруентно плавиться оксид Сr 3 Про 4 , що існує при т-рах вище ~ 1550

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.