Хладон

(фреони), насичений. фторуглероди або поліфторуглеводороди (часто містять також атоми С1, рідше - Вr).
Торгові назви X. складаються з фірмової назви (в Росії - хладон, в США - фреон, за міжнародним стандартом - буква R) і цифрового позначення, в к-ром перша цифра - число атомів С мінус одиниця (для сполуки. Метанового ряду ця цифра опускається), друга - число атомів Н плюс одиниця, третя - число атомів F (якщо число атомів F більше 9, то ставиться дефіс і далі цифра, яка вказує на число атомів F в молекулі), напр. дифторхлорметан CHF 2 C1 зв. хладоном 22, декафторбутан C 4 Fig - хладоном 31-10. Для X., що містять атоми Вr, ставиться буква В і цифра, що показує число атомів Вr, напр. діфторхлорбромметан CF 2 ClBr зв. хладоном 12В1. Для циклич. X. перед цифровим позначенням ставиться буква С, напр. перфторціклобутан зв. хладоном С318. При наявності ізомерів цифрове позначення відповідає наиб. симетричного соед. (Найменша різниця мас лівої і правої частин молекули), а у наступних, все більш несиметричних, додаються літери а, b, с і т. Д., Напр. 1, 1, 1-тріфторетан зв. хладоном 143а. При наявності подвійного зв'язку в молекулі X. в якості четвертої цифри використовують одиницю.
X. - газоподібні або рідкі в-ва (табл.), Розчин. в орг. р-телеглядачам, погано або практично не розчин. в воді; нек-риє X. утворюють кристалогідрати.
X. - щодо інертні, їх хім. перетворення вимагають високих т-р. Піроліз ряду X. при 600-1150

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.