РЕАКТИВИ ХІМІЧНІ

(від лат. Rе - приставка, тут означає зворотну дію, і activus-дієвий), чисті в-ва, їх розчини, суміші або композиції строго регла-ментір. складу, що застосовуються для наукових досліджень і хім. аналізу. Випускають у формі, к-раю забезпечує надійність і зручність їх використання. Р. х. розглядають як системи, к-які включають, крім осн. компонента, в-ва, що впливають на їх функцион. характеристики, -р-ри-ки, наповнювачі, носії і т. д. Часто Р. х. , Які беруть участь в хім. р-ціях при аналізі і синтезі разл. в-в, називають реагентами.

Найважливіша характеристика Р. х. -чістота (для твердих в-в велике значення має також однорідність по фазовим складом). Єдиної загальноприйнятої класифікації Р. х. по чистоті немає. Теоретично хімічно чисте (х. Ч.) В-ва має складатися з частинок одного виду. Практично хімічно чистим вважають в-во найвищої можливої ​​ступеня очищення (при даному рівні розвитку науки і техніки; див. Також Особливо чисті речовини). Кваліфікацію "чистий" (ч.) Привласнюють Р. х. з вмістом осн. компоненту не нижче 98, 0%. Для Р. х. кваліфікації "чистий для аналізу" (ч. д. а.) зміст осн. компонента м. б. вище або значно нижче 98, 0% в залежності від області застосування. Напр. , Присутність деяких кол-в води і нейтральних неорг. солей в таких аналітичних Р. х., Як орг. реагенти та індикатори, не впливає суттєво на результати хім. аналізу з їх використанням; в клинич. аналізах часто застосовують готові форми Р. х. , Де вміст осн. в-ва становить лише кілька. десятків відсотків. Нек-риє фірми випускають Р. х. кваліфікації "практичний" з вмістом осі, в-ва зазвичай не нижче 90%.

Разл. області застосування Р. х. накладають особливі обмеження на вміст домішок, в зв'язку з чим є спец. види кваліфікацій - "спектрально ч.", "оптично ч.", "хіральні ч.", "ядерно ч.", "для кріоскопії", "для термохіміі", "для мікроскопії", "для хроматографії" і ін. Випускають також Р. х. "гарантованої ч." зі специфікацією, що містить дані фактич. аналізу (партії або даного зразка). Більшість Р. х. контролюють по двом-трьом характеристикам. Мн. к-ти, підстави і солі, а також Р. х. , Що застосовуються в біол. дослідженнях, контролюють по більш ніж 20 показниками. Значить. поширення набули т. зв. експрес-тести і готові форми Р. х. (Дозовані в ампули, таблетки, реактивні індикаторні папери і т. П.). Нек-риє закріплені на носіях реагенти після регенерації м. Б. використані повторно.

Асортимент Р. х. постійно зростає. Умовно розрізняють основний і замовний асортимент. До основного відносять наиб. часто застосовуються Р. х. (Бл. 20 тис. Найменувань в світі), вироблені у відносно великому масштабі. Для Р. х. , Що поставляється на замовлення, споживач сам вибирає наиб. відповідний для нього варіант синтезу і очищення. Рекомендовано асортимент становить бл. 200 тис. Найменувань. Нек-риє Р. х. можна фасувати в малих і ультрамалих кол-вах. У мн. країнах обов'язкова система знаків на етикетках і в каталогах, що відображає токсичні, вогне- та вибухонебезпечні св-ва Р.х. , А також умови поводження з ними, їх зберігання та перевезення.

Літ. : Коростельов П. П., Реактиви для технічного аналізу. Довідник, М., 1988. В. М. Дзіомко.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.