Цемент

порошкоподібні мінер. в'яжучі матеріали, утворюють при взаємодій. з водою або водними розчинами солей пластичну масу, що перетворюється з часом в тверде камневидное тіло; осн. будує. матеріал.
Наїб. поширення отримав т. зв. портландцемент (від назв. р Портленд в Великобританії), що містить гл. обр. високоосновні силікати кальцію. Хім. склад портландцементу (без добавок), в% по масі: 62-76% СаО, 20-23% SiO 2 , 4-7% А1 2 Про 3 , 2-5% Fе 2 Про 3 , 1-5% MgO; минералогич. склад, в% по масі: тверді розчини на основі 3CaO x SiO 2 , або Са 3 SiO 5 (алкіт, 45-65%), 2CaO x SiO 2 , або Ca 2 SiO 4 (білить, 15-30%), алюмінат кальцію ЗСАТ x А1 2 Про 3 (3-14%), алюмоферрат (III) кальцію 4СаО x А1 2 Про 3 x Fе 2 Про 3 (10-18%). Відомі відрізняються складом і призначенням разл. види портландцементу, напр, високоміцний, швидкотверднучий, гідрофобний і ін., його суміші з гранульованим шлаком (шлакопортландцемент) і горн. породами - пуццоланой - трепелом, туфом, пемзою (пуццолановий портландцемент). Інші поширені види Ц. - глиноземистий, гипсо глиноземистий що розширюється (табл. 1). Отримання.

Сировиною для отримання Ц. служать прир. матеріали (вапняні, глинисті, мергелістих, гіпсові, глиноземисті породи) і пром. відходи (металлургич. і паливні шлаки, золи від спалювання вугілля, белітовий шлам, відходи від переробки нефелінових порід і ін.). Вироби, Ц. включає приготування сировинної суміші (дроблення вихідних матеріалів, їх тонкий помел, перемішування, коректування хім. Складу суміші), випал сировинної суміші, тонкий помел обпаленого продукту (клінкеру) до порошкоподібного стану разом з невеликим кол-вом гіпсу, активними (шлак, зола, Гемз) і неактивними при взаємодій. з водою (кварц, карбонатні породи) мінер. добавками і ін. в-вами, що додають Ц. потрібні св-ва (напр., пластифікатори, гідрофобні добавки).
В залежності від методу приготування сировинної суміші розрізняють сухий, мокрий і комбінов. способи вироб-ва. При сухому способі сировину (вапняк і глина) в процесі дроблення і помелу в млинах висушується і перетворюється в сировинну борошно, після чого борошно надходить на випал. При мокрому способі помел сировинних компонентів здійснюють в млинах у присутності. води, к-рую вводять для зниження твердості, інтенсифікації процесу помелу і зменшення питомої витрати енергії. Вологість сировинної суміші (шламу), що надходить на випал, при мокрому помелі становить 34-43% по масі; для зниження вологості шламу до сировинної суміші додають сульфітно-дріжджову бражку, триполіфосфат Na або ПАР. При комбінованому способі сировинна суміш готується за попередньою схемою, потім зневоднюється на вакуум-фільтрах або вакуум-пресах, формується в гранули і надходить на випал.
Випалювання сировинної суміші здійснюють при 1450
Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.