Катаболізму

см. Обмін речовин.

КATАЛA3А (від грец. Katalysis - руйнування) (перекис водню: перекис водню оксидоредуктаза), фермент класу оксидоредуктаз, каталізує розкладання Н 2 Про 2 на Н 2 О і Про 2 . При низьких концентраціях Н 2 Про 2 каталаза проявляє також Пероксидазну активність, окислюючи нижчі спирти, поліфеноли і ін. К. міститься у всіх тварин і рослин, в т. Ч. В печінці ( в спец. внутрішньоклітинних органелах - пероксисомах), в еритроцитах ссавців (до 2% від сухої ваги) і майже у всіх аеробних мікроорганізмів. Молекула К. з печінки бика (мол. М. 250 тис.) Складається з чотирьох ідентичних субодиниць, к-які не володіють ферментативною активністю. Кожна субодиниця містить гем з Fe 2+ (див. Гемоглобін ). Активність К. - одна з найбільших серед відомих ферментів (одна молекула К. здатна розкласти за 1с 44 тис. Молекул Н 2 Про 2 ). Оптим. каталитич. активність проявляється при рН 7, 6; РІ 5, 6. Інгібітори К. - мн. солі (напр., сульфіди, ціаніди, азиди, фториди). Біол. ф-ція К. - захист клітинних мембран від Н 2 Про 2 , а разом з супероксиддисмутазой - і від супероксидного радикала. Активність К. оцінюють за обсягом виділився в каталитич. р-ції Про 2 або зі зміни концентрації Н 2 Про 2 . Визначення активності ферменту в еритроцитах людини використовують в медицині для діагностики деяких захворювань крові. Літ. : Diesseroth A., Dounce A., "Physiol. Rev.", 1970, v. 50, № 3, p. 319-72; Schonbaum G., Chance В., в кн. : The enzymes, ed. by P. Boyer, 3 ed. , V. 13, N. Y., 1976, p. 363-408. H. H. Чернов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.