Вибір Редакції

Карнозином

(від лат. саrо, рід. падіж carnis - м'ясо) (b-аланілгістідін), мовляв. м. 226, 3; бесцв. кристали; т. пл. 246-260 ° С (з разл.); [A] D 25 +21, 1 ° (5, 7% -ний водний розчин); добре розчин. в воді, не розчин. в етанолі і ефірі; РІ 7, 6-7, 7. У великих кол-вах (від 150 до 1000 мг на 100 г тканини) міститься тільки в скелетних м'язах хребетних (виняток -нек-які представники риб, напр., карась і окунь) і в нюхової цибулині (50-60 мг на 100 г тканини).


Биол. роль К. остаточно не з'ясована. Встановлено, що він є попередником в біосинтезі анзерина; сприятливо впливає на гліколіз і оксиди. фосфорилирование, збільшуючи кількість що утворюється АТФ; підвищує відношення Са / АТФ при порушеному активному транспорті Са в бульбашках саркоплазматіч. ретікулома; збільшує ефективність активного транспорту К + і Na + через плазматіч. мембрану; перешкоджає пероксидного окиснення ліпідів; активує відновлення пошкоджених тканин. Біосинтез К. здійснюється гл. обр. в скелетних м'язах за участю малоспецифичними ферменту карнозінсінтетази за схемою:

b-Аланін + АТФ + Е D ЕЧb-АланілЧАМФ + ПФ;

ЕЧb-АланілЧАМФ + Гистидин D К. + АМФ + Е.

Е - карнозінсінтетаза, АМФ - аденозинмонофосфат, ПФ -пірофосфорная к-та. Р-ція практично необоротна, т. К. ПФ швидко гідролізується пірофосфатази до Н 3 РВ 4 . У мн. тварин в кірковому шарі нирок, печінки, в нюхової цибулини, селезінці, Cекрет слизової тонкого кишечника знаходиться фермент карнозіназа, що каталізує гідроліз К.до b-аланіну і гістидину. К. синтезують з хлорангидрида N-фтало-b-аланіну і гістидину (вихід ок. 27%) або виділяють з подрібнених м'язів екстрагуванням водою при 60 ° С з послід. осадженням К. з безбілкового фільтрату солями Ag і Ва. Для визначення К. використовують паперову і колоночную хроматографію (за відсутності анзерина) або фотометрируют при 640 нм продукт його взаємодій. з о-фталевим альдегідів. Останній метод використовують для сумарного визначення анзерина і К. Розчини К. з концентрацією 10-20 мМ в експериментах на тваринах виявилися ефективними для лікування старечої катаракти і при загоєнні післяопераційних ран. За зарубіжними даними, м. Б. використаний для прискорення загоєння ран в стоматологіч. хірургії. Літ. : Мєшков Н. П., "Успіхи біологічної хімії», 1964, № 6, с. 86-107; Северин С. Е., Болдирєв А. А., Дупін А. М., "Питання медичної хімії", 1984, № 3, с. 32-36; Nagai К., Yamane Т., "Heterocycles", 1978, v. 10, p. 277-347; "Comparative Biochemistry and Physiology", 1983, v. 74B, № 3, p. 623-26; "Biochemistry International", 1987, v. 15, № 6, p. 1105-15. C. E. Северин.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.