Бутлерова РЕАКЦІЯ

самоконденсаціі формальдегіду під дією гідроксидів щел. -зем. металів, Рb або Sn з утворенням суміші вуглеводів (Формози):

Р-ція ступінчаста і автокаталітіческая. На першій стадії утворюється гліколевий альдегід (ф-ла I), к-рий з СН 2 Про утворює гліцериновий альдегід СН 2 (ОН) СН (ОН) СНО, з-Мерізі в дігідроксіацетон СН 2 (ОН) СОСН 2 ОН. Альдегіди далі конденсуються в альдози, напр. :

В р-ції альдози ізомеризуються до відповідних кетози, к-які також утворюються при конденсації промежут. продуктів, напр. :

Бутлерова реакція може бути використана для отримання їжі в системах життєзабезпечення космічних кораблів. Р-ція відкрита A. M. Бутлеровим в 1861.

Літ. : Хо мен ко Т. І., Сахаров М. М., Головіна О. А., «Успіхи хімії», 1980, т. 49, с. 1079-1105. До. В. Вацуро.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.