Кратному зв'язку

хім. зв'язку двухцентровие типу, к-які на відміну від простого зв'язку утворені більш ніж однією парою електронів. За кількістю пар електронів, що утворюють К. с. , Розрізняють подвійні, потрійні і четверні зв'язку. У наближенні молекулярних орбіталей методів До. с. зіставляються з мовляв. орбиталями, к-які по св-вам симетрії ділять на s-, p- і d-орбіталі. p-Орбіталі антисиметричного щодо площини, що проходить через зв'язок. В багатоатомних молекулах ця площину є спільною для всієї молекули або для мол. фрагмента, що включає цей зв'язок. d-Орбіталі антисиметричного щодо двох взаємно перпендикулярних площин, що проходять через зв'язок. При утворенні К. с. виникає, як правило, одна (або більше) s-орбіталь і обов'язково хоча б одна p- або d-орбіталь. З цієї причини складові К. с. , Які визначаються p- або d-орбіталей, наз. соотв. p- або d-зв'язками. Атоми неперехідних елементів в молекулах і іонах м. Б. пов'язані простий, подвійний і потрійний зв'язками. Освіта простий d-зв'язку СЧС в молекулі етану співвідносять з перекриванням двох sp 3 -гібрідних орбіталей атомів вуглецю. У молекулі етилену крім s-зв'язку СЧС присутній одна, а в молекулі ацетилену з потрійним зв'язком - дві p-зв'язку:


Четверного зв'язок (і м. Б. Зв'язку більш високої кратності) характерна тільки для перехідних металів. d-Перскриваніe веде до утворення четверні зв'язків в солях октагалогеіодіренат-аніону Re 2 Hal 8 2 , карбоксилатов молібдену і вольфраму M (OOCR) 4 , внутрішньокомплексних соед.хрому і ванадію М 2 А 2 , де А - 2, 6-диметоксифеніл. Енергетичних. вклади, що припадають на зв'язку разл. типів, нерівноцінні. Зазвичай енергія p-зв'язку становить в середньому близько 80% енергії s-зв'язку, а внесок d-зв'язку оцінюється, напр. , В солях октахлородірснат-аніону всього в 14% від повної енергії зв'язку. Чим вище кратність зв'язку, тим більше її міцність (енергія дисоціації), коротше міжатомна відстань і більше силова постійна зв'язку (див. Табл.).


Дві або більше К. с. можуть утворювати в хім. з'єднанні системи кумулірованнимі і сполучених зв'язків. У першому випадку дві подвійні зв'язку примикають до одного і того ж атому як, напр. , В Аллен Н 2 С = С = СН 2 ; у другому - подвійні або (і) потрійні зв'язку розділені однієї простої, як, напр. , В 1, 3-бутадієну Н 2 С = СНЧСН = СН 2 або акрілонітрілом

. У сполучених системах кратність зв'язку не м. Б. визначена цілим числом. Мірою кратності зв'язку (заселеності її електронами) служить дрібна величина порядку зв'язку, розрахунок к-рій здійснюється зазвичай за допомогою методів квантової хімії. Літ. : Гіллеспі Р., Геометрія молекул, пров. з англ. , М., 1975; Коттон Ф. А., Уолтон Р., Кратні зв'язку метал Ч метал, пров. з англ. , М., 1985. В. І. Мінкін .

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.