ВІСМУТОЛИ

(вісмутіоли; 1, 3, 4-тіадіазолідін-2, 5-дітіоніт), соед. загальної ф-ли I. Знаходяться в таутомерних рівновазі з тіолтіонной формою II, в разі R ~ H також з формою III.

В. - жовті кристали, не розчин. в воді, добре розчинні. в орг. р-телеглядачам. В присутності. Про 2 повітря і ін. Окислювачів утворюють дисульфіди. У сильнокислому середовищах протонізуются. З лугами дають солі; К-солі добре розчинні. в воді, їх розчини стійкі.

Отримують В. з монозаміщених гидразинов при кип'ятінні з CS 2 в спиртовому розчині КОН. З реакц. середовища виділяються К-солі, к-які при дії к-ти легко утворюють В.

Наїб. широко використовують В. з R = H (т. зв. B. I) і R = Ph (B. II) - реагенти для якостей. виявлення загрожених H 2 S елементів, напр. Сі, З, Ni, Zn. Крім того, за допомогою вісмутола I визначають гравіметрично Pd, Bi, Сі, тітріметріческі - Pb, Ag, фотометрически і турбідиметрично-Pb, Bi, Pd, Re. Вісмутол II використовують для гравиметрич. визначення Pd, Bi, Cd, Hg, Сu, титриметрического - Bi, Сu, Ag, Pd, Pb, Cd, амперометрического - Mn (VII), фотометрического - Bi, Pd, Re, Se, As, Sn, Sb.

Мн. комплекси В. з металами добре екстрагуються орг. р-телеглядачам, що дозволило розробити методи екстракційно-фотометріч. визначення Pd, Bi, Au, Ті, Se і Pb. Аналіз проводять зазвичай в кислих середовищах. Визначення елементів з вісмутолом II заважають AsO 4 3 , CrO 4 2 і Fe 3+ , що окислюють реагент. Вісмутоли I і II зв'язуються з атомом металу через екзоцікліч.атоми S; отрицат. заряд в солях В. делокалізованних по угрупованню NЧСЧS. Іноді комплекси вісмутола II з металами містять і ін. Ліганди, напр. СН 3 СОО - , 1, 10-фенантролін. Ці сполуки. легше екстрагуються. У вигляді таких різнолігандних комплексів елементи визначають з більшою селективність і чутливістю.

Як аналіт. реагенти вивчені також інші В. Так, нафтіл- і бензілвісмутоли (в загальній ф-ле R = C 10 H 8 і С 6 Н 5 СН 2 соотв.) застосовують для екстракційно-фотометріч. визначення Ті, Se, Bi, Au, Pd, для концентрування і роздільного атомно-абсорбційного визначення Cd, Pb, Сі, Bi, Sb. Нафтілвісмутол - один з наиб. чутливих реагентів на Ті.

Літ. : Бусева. І., Симонова Л. Н., Заюково Н. Д., "Тр. Коміс. По аналіт. Хім. АН СРСР", 1969, т. 17, с. 218-29. Л. Н. Симонова.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.