Бензогексоній

[1, 6-біс- (тріметіламмонія) гександібензолсульфонат]

мовляв. м. 516, 7; бесцв. кристали зі специфічний. запахом; т. пл. 196-202

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.