БЕНЗИНОВИЙ-2, 1, 3-тіадіазол

(піазтіол), мовляв. м. 136; бесцв. кристали; т. пл. 44

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.