БЕНЗИНОВИЙ-2, 1, 3-СЕЛЕНАДІАЗОЛ

(піазселенол), мовляв. м. 180, 96; бесцв. кристали, т. пл. 76, 0

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.