Басько Гернард


Басько Гернард, білоруський звукорежисер.
1 973 Горя боятися - щастя не видать ( см. ГОРЯ бОЯТИСЯ - щастя не видать)
1 976 Про дракона на балконі, про хлопців і самокат ( см. пРО ДРАКОНА нА бАЛКОНІ, пРО РЕБЯТ і самокати)
тисяча дев'ятсот сімдесят сім Велика любов Чередниченко Н.П. ( см. ВЕЛИКА ЛЮБОВ ЧЕРЕДНИЧЕНКО Н. П.) 1977 Недільна але ь
( см. НЕДІЛЬНА НІЧ) 1978 Поговоримо, брат ...
( см. ПОГОВОРИМО БРАТ) 1979 День повернення
( см. ДЕНЬ ПОВЕРНЕННЯ) 1 981 Люди на болоті (
см. ЛЮДИ нА бОЛОТІ) 1983 Дихання грози (
см. ДИХАННЯ ГРОЗИ) 1 983 Жив-був Петро ( см.
ЖИВ-бУВ ПЕТРО) 1986 Знак біди ( см.
ЗНАК бІДИ) одна тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ять Висока кров ( см.
ВИСОКА КРОВ) 1990 Все попереду ( см.
ВСЕ ПОПЕРЕДУ) +1991 Червоний острів ( см.
ЧЕРВОНИЙ ОСТРІВ) 1992 Політ нічного метелика ( см. ПОЛІТ нІЧНИЙ бАБОЧКИ)
1993 Супермен мимоволі, або Еротичний мутант ( см. СУПЕРМЕН мИМОВОЛІ, аБО ЕРОТИЧНИЙ мУТАНТ)
1993 У попа була собака ... ( см. У пОПА бУЛА сОБАКА)
1993 Чорний лелека ( см. ЧОРНИЙ АІСТ)
1994 шляхтич Завальна, чи Білорусь у фантастичних оповіданнях ( см. шляхтич Завальна, аБО БІЛОРУСЬ в фантастичне оповідання)
+1996 Біг від смерті ( см. БІГ ВІД СМЕРТІ)
1 997 Гра в хованки ( см. ГРА В ХОВАНКИ)
1998 Опік ( см. ОЖОГ (1998))
1998 Полювання жити ( см. ПОЛЮВАННЯ ЖИТИ) Енциклопедія кіно. 2010.