БАРТА РЕАКЦІЯ

синтез аріларсонових к-т або їх солей взаємодій. ароматич. солей діазонію з арсеніти лужних металів, напр. :

Процес зазвичай проводять у водному розчині Na 2 CO 3 (кат. - Сu, Ni, Co, солі цих металів, Ag) при охолодженні. Надлишок солі діазонію призводить до утворення ди- або тріаріларсонових к-т. Наявність електроноакцепторних заступників в орто- і (або) пара-положеннях в ароматич. ядрі підвищує вихід аріларсонових к-т, а в мета положенні-знижує, а іноді і виключає їх утворення.

Б. р. супроводжується рядом побічних процесів. Солі миш'яковистою к-ти можуть відновлювати солі діазонію з утворенням азо- і гідразосоедіненій, амінів і вуглеводнів. Іноді утворюються діаріларсіновие к-ти, тріаріларсіноксіди і феноли. Кількість побічних продуктів зменшується при використанні в р-ції борфторідов арилдиазония ArN 2 BF 4 , к-які стійкіше відповідних галогенідів.

В деяких випадках Б. р. здійснюють в нейтральному водному розчині без каталізатора з використанням дікаліевой солі миш'яковистою к-ти, напр. :

В цих умовах також знижується кількість побічних продуктів, особливо вуглеводнів (в наведеному прикладі бензолу), утворення яких брало сприяє збільшення рН реакц. середовища. Виходи аріларсонових к-т в Б. р. складають зазвичай 40-60%.

Р-цію, подібну Б. р. , Здійснюють диазотировании ароматич.амінів в середовищі метанолу або карбонової к-ти і AsCl 3 у присутності. CuCl:

Б. р. - осн. метод синтезу ароматичних. соед. As. Вона відкрита Г. Бартом в 1910.

Літ. : Гамільтон К., Морган Дж., В сб. : Органічні реакції, пер. з англ, сб. 2, М., 1950, с. 449-89; Samaan S., в кн. : Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd 13, Tl 8, Stuttg. , 1978, S. 293-313, 330-33, 516-23. H. Е. Ніфантьев.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.