БАЛАНДІС Саулюс


БАЛАНДІС Саулюс, актор.
1980 Факт ( "Група крові" Нуль "") ( см. ФАКТ) 1983 Багач, бідняк ...
( см. БОГАЧ, бІДНЯК) 1983 Жінка і четверо її чоловіків
( см. ЖІНКА і чЕТВЕР їЇ чОЛОВІКІВ) 1985 Моя маленька дружина (
см. МОЯ мАЛЕНЬКА дРУЖИНА) 1 987 Недільний день в пеклі (
см. НЕДІЛЬНИЙ дЕНЬ в аДУ) 1987 Збіг обставин ( см.
збіг обставин) +1987 Фотографія з жінкою і диким кабаном ( см.
ФОТОГРАФИЯ З ЖІНКОЮ І диким кабаном) 1 988 Час повного місяця ( см. ЧАС повний місяць)
1990 Райський сад Єви ( см. РАЙСЬКИЙ сАД ЕВИ)
+1992 Павук ( см. ПАВУК)
1993 Пором "Анна Кареніна" ( см. ПАРОМ "АННА КАРЕНІНА")
1993 Створення Адама ( см. СТВОРЕНО АДАМА)
Енциклопедія кіно. 2010.