Вибір Редакції

АЗІРІНИ

Існують у вигляді двох ізомерів: 1Н-А. і 2Н-А. (Соотв. Ф-ли I і II). На відміну від добре вивченого 2Н-А. і його похідних, 1Н-А. відомі лише у вигляді интермедиатов або побічних продуктів, напр. в р-ціях приєднання нітренов до алкінілу, вакуумного піролізу тріазолінов.

Більшість алкіл- і арил-2Н-А. - нестабільні, ганебні, що подразнюють шкіру в-ва. Чи не мають основними св-вами і не розчин. в разб. НС1; розкладаються конц. НС1. Каталізує к-тами гідроліз 2Н-А. призводить до амінокетони:

В безводної НСlO 4 пооізволние 2H-А. поводяться як карбкатион

Приєднання хлор-ангідридів і ангідридів карбонових кислот по зв'язку

дає N-ацил-2H -заміщених азиридин, к-які в м'яких умовах перегруповуються в оксазоліни або ацйкліч. з'єднання. Відновлення 2H-А. за допомогою LiAlH 4 - зручний і стереоспеціфіч. синтез цис-азиридин; каталитич. гідрування (каталізатори - Pd / C, Ni-Ренея) супроводжується розщепленням зв'язку

3-Арил-і 3-аміно-2H-А. димеризуется під дією карбонилов металів VI гр. , Даючи похідні піролу або індолу. Реакционноспособна подвійний зв'язок в 2H-А. легко бере участь як 2

-компонента в дієнового синтезі. При фотолізі арил-2H-А. зазнають необоротне розкриття циклу з утворенням 1, 3-диполярного нитрил-ілідів, к-які легко вступають у внутрішньо або межмолекулярное 1, 3-диполярного циклоприєднання, напр.:

Термоліз 2H-А. супроводжується зазвичай розкриттям зв'язку

Загальний метод синтезу 2H-А. -парофазний піроліз

вініл азидів при 100-120

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.