Азіна

1) 6-членні гетероцікліч. з'єднання, у яких брало в кільці міститься хоча б один атом N. азинові цикли можуть включати ін. гетероатоми або бути конденсованих з ін. циклами. До А. з одним атомом N в кільці (моноазінам) відносяться, напр. , піридин і хіноліновий, до діазінам- піридазин, піримідин, піразин, фталазін, феназин (див. Також триазина). Іноді термін "А." розуміють вужче, відносячи до цих соед. тільки ті гетероцикли, к-які містять в кільці не менше двох атомів N.

2) Органічні похідні гідразину загальної ф-ли

де R і R'-орг. радикали або атоми водню. Нижчі аліфатіч. А. -рідина, вищі аліфатіч. і ароматичних. - кристали. Вони не розчин. в воді, розчин. в орг. р-телеглядачам. Майже всі пофарбовані, багато флуоресцируют (нек-риє-прі додаванні до-т). З НС1 дають забарвлені солі. Легко приєднують С1 2 , Br 2 , HC1. З гидразином утворюють гідразони. При нагр. перетворюються в похідні етилену з виділенням азоту. Обробка безводними кислотами дає піразоліну або пірол, напр. :

Отримують А. взаємодій. карбонільних соед. з гідразином у водному або спиртовому середовищі (вихід 70-90%):

Швидкість р-ції залежить від типу карбонильного соед. і зменшується в ряду: альдегіди> алкілкетони>> алкіларілкетони> діарілкетони. Несиметричні А. отримують також взаємодій. гідразонів з кетімінамі, напр. :

Літ. : Загальна органічна хімія, пер. з англ., Т. 3, М., 1982, с. 560-71; там же, т. 8, М., 1985, с. 15-331. В. Р. Скварченко.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.