Ауксином

(від грец. Аіхо - вирощую, збільшую), одна з груп прир. Регуляторів росту рослин ( фітогормонів). Чи впливають на зростання, розподіл і диференціацію клітин ; грають важливу роль в явищах гео- і фототропізму. Прир. А. - похідні індолу, напр. 3- (3-індол) пропіонова к-та, 4- (3-індол) масляна к-та (ІМК), (4 -хлору-3-індол) оцтова к-та; відомий також неіндольний А. - фенилуксусная к-та.

Наїб. поширений гетероауксин [(3-індол) оцтова к-та, ІУК; ф-ла I] - кристали ; т. пл. 168-169

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під р од. І. Л. Кнунянц. 1988.