Вибір Редакції

АСТАТ

(від грец. astatos-нестійкий; лат. Astatium) At, радіоактивний хімічний. елемент VII гр. периодич. системи, відноситься до галогенам, ат. н. 85. Стабільних ізотопів не має. Відомо більше 20 ізотопів з травні. ч. від 196 до 219; наиб. довгоживучі - 210 А1 (T 1/2 8, 1 ч) і 211 At (T 1/2 7, 21 ч ). Конфігурація зовн. електронних оболонок атома 4f 14 5d 10 6s 2 p 5 ; ступеня окислення Ч1, 0, +1, +5 і, можливо, + 7; енергії іонізації At 0 -> At + -> At 2+ рівні соотв. 9, 2 і 20, 1 еВ; електроотріцательност' по Полингу 2, 3; ковалентний радіус 0, 144 нм, іонні радіуси At + 0, 122 нм і At - 0, 232 нм (оціночні дані). В атомному спектрі А. виявлені лінії 224, 401 нм і 216, 225 нм. Молекули своб. А., ймовірно, двоатомний; енергія дисоціації ~ 114 кДж / мол'.

Загальний вміст А. у шарі земної кори товщиною 1, 6 км оцінюється в ~ 70 мг. Для вивчення св-в А. доступні тільки його ультрамалі кол-ва (макс. Маса А., з до-рій мали справу дослідники, була 2-10 -9 г; концентрація А. в розчині зазвичай становить 10 -15 - 10 -9 моль / л). А. - тверде в-во; т. пл. 244

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.