Ашбела

Ашбела (возм., "Попередження Боже"), син Веніаміна (Бут 46: 21; 1Пар 8: 1 ) . Його нащадки склали рід ашбелітян (Чис 26: 38 - в Синод. Пер. - "рід Ашбелів").

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.