Арад

Арад (возм., "Дикий осел"):
1) місто на півд. кордоні Ханаана (Чис 21: 1; 33: 40; Суд 1: 16) , нині Телль-Арад, в 27 км півд. Хеврона. Цар А. напав на ізраїльтян, які прийшли з Кадешу. Але ізраїльтяни взяли А., зруйнували його і назвали цю місцевість (ймовірно, місце вирішального бою) см. Хорма (Чис 21: 1-3) . Пізніше А. був завойований Ісусом Навином (Нав 12: 14) , причому назви А. і Хорма згадані в Біблії поруч;
2) Веніяминівець, син Берії (1Пар 8: 15) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.