Антипірени

(від грец. Anti- - приставка, що означає протидію, і руr - вогонь) (інгібітори горіння), в-ва, що знижують горючість матеріалів орг. походження (деревини, пластмас, тканин і ін.). Припускають, що їх дія обумовлена: 1) розкладанням А. під дією полум'я з поглинанням тепла і виділенням негорючих газів; 2) зміною напрямку розкладання матеріалу в бік утворення негорючих газів і важкогорючого коксового залишку; 3) гальмуванням окислення в газовій і конденсованої фазах; 4) освітою на пов-сті матеріалу теплозахисного шару пенококса; 5) зміною напрямку р-ций в предпламенной області в сторону освіти сажеподобних продуктів. А. можуть бути розділені на інертні і активні; останні вступають з матеріалом в хім. р-цію. А. повинні задовольняти слід. вимогам: поєднуватися з матеріалом і не мігрувати на його пов-сть; погіршувати хутро. та інших фіз. характеристик матеріалу; не розкладається при переробці матеріалу і експлуатації виробу; бути нетоксичними, не виділяти при горінні токсичних продуктів і зменшувати димоутворення. Бажано також, щоб А. були безбарвні, атмосферостойки, володіли високими діелектричної. показниками.

Наїб. поширені А.: А1 (ОН) 3 , соед. бору (напр., 2ВаО * ЗВ 2 Про 3 * N Н 2 Про; 2ZnO * ЗВ 2 Про 3 * N Н 2 О), фосфору [фосфати амонію, три (2, 3-дібромпропіл) фосфат та ін.], Сурми (Sb 2 O 3 і ін.), Високохлоріров. парафіни З 20 25 , бромпохідні ароматич. вуглеводнів (напр., гексабромбензол), суміші солей неорг. к-т з меламіно- або сечовини-формальде. смолами, амміни Ni, Zn, Co, карбонати і сульфати амонію, солі Мо, V, Се. На практиці застосовують зазвичай суміші різних А. Спосіб введення А. залежить від типу матеріалу, що захищається. Так, деревину просочують розчином А. або наносять на її пов-сть фарбу, що містить А. В синтетичні. полімери А. можуть бути введені на стадії їх отримання, при послід. переробці (напр., при формуванні волокна) або в готовий виріб.

Літ. :

Леонович А. А., Пустун Г. Б., Вогнезахист дерев'яних плит і шаруватих пластиків, М., 1974; Дружиніна Т. В., Мухін Б. А., в кн. : Тер-мо, жаростійкі і негорючі волокна, М., 1978, с. 341-416; Кодола В. І ... Уповільнювачі горіння полімерних матеріалів, М., 1980; Асєєва? . М., Зан-КОВГ. Е., Горіння полімерних матеріалів, М., 1981; HiladoC. J., Flammability handbook for plastics, 2 ed. , Westport (Conn.), 1974. Л. Г. Плоткіп. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.