Анан

1) (ймовірно, кр. Ф-ма від Ананії), ізраїльтянин, к-рий при Неємії від імені свого сімейства скріпив печаткою обязат-во дотримуватися Закон Божий (Неєм 10: 26) ;
2) см. Ханан.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.