Алкілування

введення алкильной (в т. ч. аралкільной) групи в молекулу орг. соед. , А також отримання алкільних похідних хім. елементів. Залежно від того, до якого атому приєднується алкильная група, розрізняють С-, О-, N- і S-A. та ін.

Наїб. часто в кач-ве алкилірующих агентів використовують алкілгалогеніду, алкени, епоксісоедіненія, спирти, рідше -альдегіди, кетони, ефіри, сульфіди, діазоалкани. Каталізатори А. -мінеральні (H 2 SO 4 , HF, Н 3 РВ 4 ) і апротонних (А1С1 3 , BF 3 , ZnCl 2 і ін.) к-ти, а також цеоліти і алюмосилікати.

А. ізопарафінових і ароматичних. вуглеводнів проводять: в рідкій фазі в інертному р-телеглядачам при т-рах до 100

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.