Алкилфосфатов

соед. загальних ф-л ROP (O) (OM) 2 ( моноалкілфосфати ) і (RO) 2 P (O) OM (діалкілфосфати). Наїб. важливі сполуки. , У яких брало R - C n H 2n + 1 або C n H 2n + 1 2 Н 4 О), де і = 6-20, т = 4-6, М = К, Na, NH 4 , тріметіламмонія. А.-зазвичай кристали білого кольору, стійкі до нагрівання до 150

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.