Альдер ПРАВИЛА

, емпіріч. правила, що дозволяють передбачати конфігурацію молекул, що утворюються в деяких р-ціях приєднання.

1. При дієнового синтезі в перехідному стані молекули диена і діенофіла орієнтовані т. Обр. , Що подвійні зв'язки диена виявляються зближеними з ненасиченими активують групами діенофіла. Відповідно до цього правила в наведеній нижче р-ції утворюється не екзо-, а ендо- -аддукт:

Орієнтація молекул диена і діенофіла при утворенні активир. комплексу (перехідного стану) показана нижче:

Оскільки екзо- аддукти зазвичай термодинамічно більш стабільні, р-ція в умовах термодинамич. контролю може призводити до удаваному порушення правила. Напр. , Фуран з малеїновим ангідридом дає екзо- аддукт, к-рий, однак, є результатом ізомеризації спочатку утворився ендо- аддукта.

Пояснення цього правила базується на теорії збурень: переважне ендо- приєднання пов'язують з вторинними орбітальними взаємодій. фрагментів диена і діенофіла. Правило використовують для передбачення конфігурації складних поліцікліч. структур. Іноді його зв. правилом накопичення ненасиченості. 2. Реагент атакує sр 2 -гібрідний атом вуглецю похідних норборнена типу I і II в еідо-положення. Порушення правила м. Б. обумовлені стеріч.екрануванням атаки заступниками в положенні 7 норборнена (III). Це

правило пояснюється вторинними орбітальними взаємодій. фрагментів норборнена і реагенту або неплоскою конфігурацією фрагмента, що містить sр 2 -гібрідний атом. Правила запропоновані К. Альдера та Г. Штейном в 1935. Н. С. Зефиров.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.