Альдегідів

[скор. від новолат. al (cohol) dehyd (rogenatum) -алкоголь, позбавлений водню], орг. соед. , Що містять альдегідну групу СНО. За номенклатурою ІЮПАК назв. А. виробляють додатком до назв. відповідного вуглеводню суфікса "аль" або до назв. вуглеводню, що містить на один атом С менше, суфікса "карбальдегід"; в першому випадку вуглець альдегідної групи нумерується цифрою 1, у другому-альдегидная група в нумерацію ланцюга не включається. У поліфункціональних соед. альдегидная група позначається приставкою "форміл", напр. соед. ОСНСН 2 СН (СНО) СН 2 СНТ зв. 1, 2, 3-пропантрікарбальдегід або 3-формілпентандіаль; нек-риє А. мають тривіальні назви (див. табл.).

властивості АЛЬДЕГІДІВ

З'єднання Назва Т. пл. , З Т. кип. , 0 З

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.