СЕПАРАЦІЯ ПОВІТРЯНА

(від лат. separatio-відділення), поділ твердих полідисперсних систем на фракції по швидкості осадження частинок різної крупності (з переваг. розміром менше 2-3 мм, рідше-до 13 мм) під дією відцентрової-гравитац. сил в горизонтальному або висхідному потоці повітря. С. в. підкоряється загальним законам осадження твердих тіл, як і класифікація гідравлічна, проте істотно від неї відрізняється. Оскільки опір повітря руху твердих частинок значно менше опору води, частки осідають в повітрі значно швидше, ніж у воді.

З. в. здійснюється в спец. апаратах-пневмоклассіфікаторах, або повітряних сепараторах. Поділ в останніх твердих матеріалів засноване на тому, що при їх обертанні з несучої середовищем (повітрям) або без неї більші частки, що володіють більшою відцентровою силою, переміщаються в радіальному напрямку до периферії апарату швидше; ніж дрібні частинки, витісняючи їх до центру. Безпосередньо поділ матеріалу на фракції відбувається під дією відцентрових сил. Гравитац. сили виводять велику фракцію з сепарації. зони, що забезпечує безперервність процесу.

Найпростішими пневмоклассіфікаторамі можна вважати циклони, проте їх використовують частіше не для сепарації, а для відділення частинок від несучого потоку.Власне повітряні сепаратори поділяються на повітряно-прохідні і повітряно-циркуляційні; апарати обох типів працюють зазвичай в замкнутому, іноді у відкритому циклах з млинами сухого помелу.

В повітряно-прохідний сепаратор (рис. 1) подрібнений вихідний матеріал надходить в потоці повітря через патрубок 3 в кільцевий простір між корпусом 1 і внутр. конусом 2. Внаслідок збільшення в цьому просторі прохідного перетину швидкість несучої середовища знижується в дек. раз. При цьому наиб. великі тверді частинки під дією сили тяжіння осідають з потоку і через патрубок 4 повертаються на доізмельченіе. Повітряному потоку, к-рий проходить далі через тангенціально встановлені поворотні лопатки 7, повідомляється вращат. рух, і відцентровими силами інерції великі частки відкидаються на стінки конуса, опускаються по ним і видаляються через патрубок 5. Повітря разом з дрібними зваженими частинками відсмоктується вентилятором (на рис. не показаний) через патрубок 6 і подається в циклон, де частинки осідають, а повітря повертається в млин (при роботі в замкнутому циклі) або викидається назовні. Роботу сепаратора регулюють зміною швидкості повітря або положення лопаток.

Рис. 1. Повітряно-прохідний сепаратор: 1-корпус; 2-внутр. конус; 3-патрубок для введення вихідного матеріалу; 4, 5 - патрубки для видалення великих частинок; 6-патрубок для видалення з повітрям дрібних частинок; 7-поворотні лопатки.

Рис. 2. Повітряно-циркуляційний сепаратор: 1-корпус; 2-внутр. конус; 3 - розподілить. диск; 4-вентилятор; 5-заслінка; 6, 7-патрубки соотв. для видалення великих і дрібних частинок; 8-воронка.

Повітряно-циркуляційний сепаратор (рис.2) забезпечений вентилятором, що створює усередині апарату замкнутий потік повітря (його циркуляція показана стрілками). Подрібнений матеріал з воронки надходить на обертовий розподілить. диск і відкидається відцентровими силами до стінок внутр. конуса. При цьому великі частки сповзають по ним і видаляються через патрубок 6, дрібні частинки, підхоплені повітряним потоком, осідають на стінках корпусу, спускаються вздовж них і вивантажуються через патрубок 7 (цей процес аналогічний виділенню пилу в відцентрових циклонах; див. Також Пиловловлювання ) . Поділ матеріалів на фракції регулюється поворотом заслінки, в результаті чого змінюється величина потоку циркулюючого повітря. Описаний сепаратор в порівнянні з повітряно-прохідним більш компактний і вимагає меншої витрати енергії.

З. в. застосовують при отриманні тонких порошків (див. Подрібнення ), при збагаченні руд, у виробництві вах мінер. добрив, пластмас і СК, пігментів і барвників, скла, будує. матеріалів та ін.

Літ. : Сіденко П. М., Подрібнення в хімічній промисловості, 2 видавництва. , М., 1977, с. 293, 294, 307-17; Процеси і апарати хімічної промисловості, під ред. П. Г. Романкова, Л., 1989, с. 519, 520, 526, 527.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.