Айнхорна РЕАКЦІЯ

(р-ція Черняка-Айнхорна), заміщення атома Н в ароматич. соед. на амідо- або імідометільную групу дією соотв. N-гідроксіметіламіда або N-гідроксіметіліміда, напр. :

Процес зазвичай проводять в конц. H 2 SO 4 , рідше використовують спиртовий розчин НС1, Н 3 РВ 4 , BF 3 або безводний А1С1 3 . При застосуванні H 2 SO 4 побічна р-ція-сульфування ароматичних. з'єднання. Для введення однієї групи вихідні сполуки. беруть в стехіометріч. кол-вах.

В р-цію, подібну А. р. , Вступають аліфатіч. соед. з активує. атомом Н у атома вуглецю. Введення імідометільной групи вперше здійснив Черняк в 1902, амідометільной групи-А. Айнхорн в 1905.

Літ. : Цаугг Г, Мартін В., в сб. : Органічні реакції, пер. з англ. , Сб. 14, М., 1967, с. 65-286; Guise G, Buehler A., ​​"Textile Research Journal", 1977, v. 47, № 7, p. 496-501. Г. Л. Міщенко.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.