Ацилированием

введення ацильної групи (аціла) RCO в молекулу орг. соед. шляхом заміщення атома Н. В широкому сенсі А. називають заміщення будь-якого атома або групи атомів на ацильну групу. Залежно від того, до якого атому приєднується ацил, розрізняють N-A. , O-A. , S-A. і С-А. Р-ція, при якій вводиться формільная група (НСО), наз. формілювання, ацетільная (СН 3 СО) - ацетилюванням, бензоільная (С 6 Н 5 СО) -бензоілірованіем.

Наїб. поширені ацилують агенти - хлорангидріди карбонових кислот. Вони легко ацилуючий аміни і їх солі. Процес проводять у воді, інертних р-телеглядачам, піридині (метод Айнхорна). В останньому випадку хлорангидрид не додають до реакц. суміші, а виходить безпосередньо в ході р-ції з карбонової к-ти і тіонілхлориду:

. А. спиртів і тиолов в піридині проводять на холоду, фенолів -при нагріванні. Ароматіч. , Аліцікліч. , Ненасичений. вуглеводні, гетероцикли реагують з хлорангідридом у присутності. к-т Льюїса з утворенням кетонів, напр. : RCH = CH 2 + R'COCl -> RCH = CHCOR '. Бензоілірова-ня амінів, спиртів і тиолов ведуть по Шоттену- Бауманн в водно-лужному середовищі (10% -ний розчин NaOH, розчини NaHCO 3 , Na 2 CO 3 ), напр. : Ангідриди карбонових кислот (найчастіше використовують оцтовий ангідрид) легко ацилуючий аміни в середовищі оцтової к-ти, ефірі, бензолі, надлишку оцтового ангідриду, ре-же-в піридині: (RCO)

2 O + NHR 2 '-> RCONR 2 ' + RCOOH.А. спиртів протікає важче і полегшується при додаванні ангідриду трифторуксусной к-ти внаслідок утворення сильного ацилирующего агента - змішаного ангідриду CF 3 COOCOR; для прискорення р-ції використовують також змішані ангідриди кремнієвої і карбонової к-т, напр. (CH 3 COO) 4 Si. З-А. ангідридами проводять по Фриделю Ч Крафтс. Карбонові к-ти застосовують переважно. для А. амінів. Первинні і вторинні аміни ацилуючий при сухій перегонці амонієвих солей карбонових кислот або їх нагріванні в висококиплячому р-телеглядачам (нітробензол, ксилоле) з видаленням виділяється води: RCOOH * HNR ' 2

RCONR' 2 . У разі ароматич. амінів р-ція прискорюється у присутності. А1С1

3 , РС1 3 , H 2 SO 4 . К-ти ацилуючий аміни практично кількісно у присутності. карбодиїмідів, напр. N, N'-діціклогексілкарбодііміда (р-ція 1) або карбонілдіімідазол (р-ція 2), коли процес йде через промежут. освіту імідазоліда к-ти: формілювання амінів відбувається при їх кип'ятінні з мурашиної к-тій або формамідом, напр. : RNH 2 + НСООН -> RNHCHO + Н

2 Про А. амінів кетен йде по р-ції: RNH 2 + СН

2 = С = О -> RNHCOCH 3 . каталитич. дію при А. разл. класів соед. надають похідні 4-амінопіридину. Так, бензоілірованіе м-хлораніліни прискорюється в 10 6 раз при додаванні 4-діметіламінопірідіна.

Літ. : В е і г а н д К., Хільгетаг Г., Методи експерименту в органічної хімії, пер. з нім. , М., 1968; Гауптман 1, Грефе Ю., Ремане X., Органічна хімія, пер. з нім. , М., 1979; Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 2, М., 1982, с. 115-19. Г. В. Гришина.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.