АКТИВНІСТЬ

каталізатора, св-во каталізатора прискорювати хім. р-цію. Кількісно А. визначають як швидкість р-ції в даних умовах за вирахуванням швидкості тієї ж р-ції за відсутності каталізатора. Значення А. використовують в технол. розрахунках, для порівняє. оцінки каталізаторів при їх підборі, для характеристики кач-ва каталізатора. У технол. розрахунках А. зазвичай висловлюють через швидкість р-ції, віднесену до одиниці об'єму або маси каталізатора. Для порівняє. характеристики каталізаторів в гомог. каталізі використовують також швидкість р-ції, віднесену до одиниці концентрації каталізатора, в гетерогенному-до одиниці пов-сті каталізатора (т. зв. питому активність каталізатора). Часто з цією ж метою швидкість р-ції відносять до одного активного центру каталізатора; в гетерог. каталізі ця величина зв. числом оборотів р-ції.

Для порівняння ряду каталізаторів використовують також значення констант швидкості р-ції (якщо її порядок не змінюється на разл. Каталізаторах) або енергію активації р-ції (якщо не змінюється предекспоненціальний множник в ур-ванні Аррениуса). Іноді зіставляють ступеня превращ. реакц. суміші заданого складу при однакових умовах р-ції, проте такий спосіб оцінки А. є наближеним, його похибка зростає зі збільшенням вимірюваної ступеня превращ. ; для р-ций, що гальмуються утворюється продуктом, цей спосіб неприйнятний.

Літ. см. при ст. Каталозі. А. Я. Розовський.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.