Ацидокомплексів

комплексні сполуки. , В яких брало лигандами служать тільки аніони к-т (т. Зв. Ацідогруппи), напр. (NH 4 ) 3 [ZrF 7 ], K 3 [A1 (C 2 Про 4 ) 3 ], K 3 [Fe (CN) 6 ]. А. найчастіше ставляться до комплексам-електролітів анионного типу. У водних розчинах повністю дисоціюють на катіони і комплексні аніони. Для А. характерні внутрісферному заміщення одних ацідогрупп іншими, а також нейтральними лігандами або молекулами р-розчинника, гідроліз (сольволізу), ізомеризація, обмін зовнішньосферних катіонів та ін. Р-ції. Отримують А. взаємодій. солей металів в розчині, обмінними р-ціями. Використовують їх для синтезу комплексних соед. , При виділенні і очищенні перехідних металів і їх сполуки. , В ЕлектроХіт. процесах. Ю. Я. Харитонов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.