Вибір Редакції

Ацетил-СоА-синтетази

[ацетат: СоА лігаза (утворює АМФ)], фермент класу лигаз, що каталізує двустадийному синтез ацетилкофермента А [СН 3 С (О) ~ SCoA ] з оцтової кислоти і коферменту А (HSCoA):

де АТФ і АМФ-соотв. аденозінтрі- і аденозинмонофосфат, ПФ-пірофосфорна к-ту; знак ~ позначає макроергіч. зв'язок. Константа рівноваги р-ції ок. 1. Із значно меншою швидкістю фермент каталізує утворення акрілоіл- і пропіонілкофермента А. Фермент активується іонами Mg 2+ , Mn 2+ , K + , Rb + і NH 4 + , відзначено зниження іонами Na + і Li + . Мовляв. маса А. 32 тис. Значення рН, при яких проявляється оптим. каталитич. активність, різні для ферментів з неоднакових джерел; в деяких випадках фермент з одного джерела каталізує першу і другу стадії р-ції з макс. швидкістю при разл. рН. А. міститься в тварин і ростить. тканинах, бактеріях. Вона грає важливу роль у мн. метаболич. процесах, пов'язаних з ацетилюванням, напр. в біосинтезі жирних к-т і ацетилхоліну. Літ. :

Шаркова Е. В., "Успіхи біологічної хімії», 1968, т. 9, с. 245-52; Уайт А. [и др.], Основи біохімії, пров. з англ. , Т. 1, М., 1981, с. 400; Spector L. B., Covalent catalysis by enzymes, N. Y., 1982. Л. Н. Матвєєва. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.