АЦЕТОН

(від лат. Acetum - оцет) (2-пропанон, диметилкетон) СН 3 СОСН 3 , мовляв. м. 58, 079; летюча бесцв. рідина з характерним запахом; т. пл. Ч 94, 6

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.