Ацетаніліду

(N-ацетіланілін, N-фенілацетамід, антифебрин) C 6 H 5 NHCOCH 3 , мовляв. м. 135, 16; бесцв. кристали; т. пл. 114, 3

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.