Ацетатне волокно

(арнель, Ацел курплета, РОДІА, трайцел, тріальбін, трілан), мистецтв. Волокна, формовані з ацетатів целюлози. Розрізняють триацетатного во-

Локня і власне ацетатное волокно. Перше отримують з триацетату целюлози з

= 280-290 (

-ступінь заміщення целюлози, т. е. число заміщених ОН-груп в 100 елементарних ланках її макромолекули), друге - з продукту часткового омилення триацетату з

= 240-250, наз. вторинним ацетатом целюлози. Ступінь полімеризації ацетатів, обеспечівающ я їх придатність для переробки в волокна, становить 250-300.

Т-ра початку розпаду вторинного ацетату повинна бути не нижче 200

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.