Вибір Редакції

Абляціонним МАТЕРІАЛИ

(від позднелат. ablatio- відібрання, усунення), теплозахисні матеріали, дія яких брало засноване на абляції-складному енергоємному процесі виносу в-ва з пов-сті твердого тіла потоком гарячого газу. А. м. Наносять на пов-сть ракет, космічних. апаратів і камер згоряння ракетних двигунів для забезпечення температурного режиму їх роботи при впливі інтенсивних теплових потоків. У загальній формі абляція м. Б. описана слід. рівнянням:


де q до -конвектівний тепловий потік до пов-сті матеріалу; q R -радіації. тепловий потік;

сумарна винесення маси в результаті піролізу пов-сті, виділення газоподібних продуктів і стікання розплаву;

-Ентальпія плавлення; G W -унос продуктів піролізу;

-Ентальпія фіз. -хімія. перетворень;

коеф. чорноти;

постійна Стефана - Больцмана; Г W -абс. т-ра пов-сті; q вл -> тепло, що відводиться в результаті вдуву газоподібних продуктів піролізу;

тепловий потік до захищається пов-сті.

Схема тепло- і масообміну в комбінованому абляціонним матеріалі: А-буря шар; Б-зона абляції; По-незмінний матеріал; Г приклад можливого досягнення зоною Б теплозащіщаемой стінки; q k, q R

-см. позначення в тексті; 7-початкова т-ра; Т 2 -т-ра кипіння; Т 3 -, т-ра плавлення, T 4 -т-ра початку "коксування"; Г 5 -т-ра початку тримаючи.розкладання; Т 6 -т-ра теплозащіщаемой стінки в момент часу, відповідний зазначеним положенням зони Б; М-напрям руху уносимой маси>

Розрізняють слід. види AM: розкладаються (політетрафторетилен, поліетилен та ін.), сублімує (напр., графіт при т-рах бл. 3800

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. один тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім.