2-ТЕНОІЛТРІФТОРАЦЕТОН

[4, 4, 4-трифторо-1- (2-тис-Ніл) -1, 3-бутандіон], бесцв. кристали; т. пл. 42, 5-43, 2 ° С, т. Кип. 96-98 ° С / 8 мм рт. ст. ; розчин. в СНСl 3 , ССl 4 , бензолі, ксилолі, гірше-в воді; р До а 6, 35 (80% -ний вод

ний СН 3 ОН, 25 ° С). Володіє хім. св-вами, властивими поліфтор- b -ді-кетонам. Отримують Т. конденсацією 2-ацетілтіофена з CF 3 COOC 2 H 5 . Реагент для концентрування і фотомет-річ. визначення Fе (III), Co (III), Mo (IV, V), V (IV, V) і ін. (межі виявлення 0, 001-0, 01 мг / мл). І. І. Крилов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.