1, 8-Біс - (диметиламіно) нафталіну

, мовляв. М. 214, 31; бесцв . кристали, темніють на повітрі; т. пл. 47-48 ° С (з водного спирту); добре розчин. в більшості орг. р-телеглядачам, погано -в воді. Решітка орторомбіч. (а = 1, 2855 нм, b = 1, 0110 нм, з = 0, 9664 нм; просторів. група Р2 1 2 1 2 1 ; z = 4 ).


через сильний відштовхування діметіламіногрупп площинний характер нафталінового кільця в молекулі Д. сильно порушений; відстані між атомами вуглецю в положеннях 1 і 8, 4 і 5 складають соотв. 0, 2562 нм і 0, 2443 нм. Д. - сильний донор електро нов, про що свідчать пониж. потенціали іонізації: при відриві по одному п- і p-електрону вони складають соотв. 7, 05 і 7, 47 еВ. Потенціали ЕлектроХіт. окислення (в CH 3 CN; 20 ° С, відносно насиченого каломельного електрода) також низькі: E 1 = 0, 36, Е 2 = 1, 02 В (дві одноелектронні хвилі). Для Д. характерні: дуже висока основність [рК a 12, 34 (вода; 20 ° С), 18, 18 (CH 3 CN; 20 ° С], обумовлена ​​великим енергетичних. Виграшем при перетворенні Д. в катіон I, в к-ром відсутня відштовхування діметіламіногрупп і реалізується міцна воднева зв'язок; низька нуклеофільність, пов'язана з малою відстанню між діметіламіногруппамі, в результаті чого Д. реагує тільки з протоном. Саме завдяки цьому св-ву Д. застосовують в орг. синтезі. Його використовують в тих випадках, коли від к. -л.молекули треба отщепить протон, не торкнувшись при цьому ін. високоелектрофільние і нестійкі по відношенню до підстав угруповання. Висока термодинамич. стабільність катіона I поєднується з досить низькими швидкостями приєднання протона до Д. і депротонування катіона I під дією лугів. Це нагадує св-во звичайної губки повільно вбирати воду і насилу віддавати її. Тому Д. називають "протонна губка".


Відомо багато аналогів Д. Так, сполуки II (R = СН 3 або С 2 Н 5 ) - найсильніші з усіх відомих нейтральних орг. підстав (р До а 16, 1 і 16, 3 соотв., вода, 20 ° С). Однак утримання протона в катіонах цих соед. дуже велике, що ускладнює їх практич. використання. Д. отримують метилированием 1, 8-діамінонафталіна (найкраще СН 3 l в системі КОН - ДМСО) або відновленням йодиду 1, 3, 3-тремтіли-2, 3-дігідроперімідінія дією LiAlH 4 . Зберігають Д. в темній скляній тарі в атмосфері інертного газу або у вигляді солі з НСlО 4 . Літ. : Курасов Л. А., Пожарський А. Ф., Кузьменко В. В., "Ж. орган. Хімії", 1981, т. 17, ст. 9, с. 1944-47; Alder R. W. [а. о.], "Chem. Commun.", 1968, № 13, p. 723-24; Alder R. W. [a. o.], "J. Chem. Soc. Perkin Trans.", 1, 1981, № 11, p. 2840 47. А. Ф. Пожарський.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.