1, 3-БЕНЗОДІОКСОЛ

, мовляв. м. 122, 1; бесцв. рідина; т. пл. - 18

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.