1, 10-Фенантроліном

(о-фенантролін), ф-ла I, мовляв. м. 180, 2; бесцв. кристали; т. пл. 117 0 C (т. Пл. Моногідрату 100-103 0 C); розчин. в етанолі, хлороформі, ацетоні і до-тах, погано розчин. в воді (в 100 г H 2 O розчин. 0, 3 г Ф.) і діетиловому ефірі.

Отримують Ф. взаємодій. о-фенілендіамін з гліцерином у присутності. H 2 SO 4 і As 2 O 5 .

Ф аналіт. реагент. Його використовують для фотометріч. визначення Ре (II) (межа виявлення 0, 13-0, 15 мкг / мл), з до-рим він утворює розчин. в воді сполуки. червоного кольору ф-ли II [при дії в розчині на цей комплекс солей Ce (IV) червоне забарвлення переходить в блакитне]. Інтенсивність забарвлення розчину комплексу прямо пропорційна концентрації Fe (II) і не залежить від величини рН в інтервалі від 2 до 9 (при l 490 HM e l 1, 06

Хімічна енциклопедія. - М. : Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.