Мочевіно-формальдегідів СМoЛИ

(карба-мидо-формал'дегідние смоли, карбамідні смоли), син-тетіч. термореактивні олігомерні продукти поліконденсації сечовини з формальдегідом. Утворюються в результаті поліконденсації первинних продуктів приєднання сечовини і формальдегіду-метілмочевіну H 2 NCONHCH 2 OH і СО (КНСН 2 ОН) 2 - один з одним, сечовиною і формальдегідом. Склад, будова і св-ва М. -ф. с. залежать від кількості. співвідношення сечовини і формальдегіду і умов синтезу (т-ра, тривалість, концентрація вихідних сполуки., рН реакц. середовища). М. -ф. с. -суміш олігомерів разл. мовляв. маси лінійної, розгалуженої або ціклоцепной структури, що містять реак-ціонноспособние амино- і ОН-групи. В М. -ф. с. лінійної та розгалуженої структур залишки сечовини пов'язані мети-ленів і метіленефірнимі містками; в якості структурних елементів містять метілольних і геміформаль-ні групи. В М. -ф. с. ціклоцепной структури, крім зазначених вище груп, є тріазіноновие і уроновие цикли. До складу М. -ф. с. входять також своб. сечовина, метіленгліколь, а при надлишку формальдегіду-олігомерні поліоксіметіленгліколі.

Отримують і застосовують М. -ф. с. у вигляді водних переважно. 40-70% -них розчинів (пожежо- і вибухобезпечні) і порошків. Технологія вироб-ва в значить.мірі визначається призначенням смоли. Так, М. -ф. с. , Які використовуються в якості сполучних і основи клеїв, отримують по безперервній схемі слід. чином: в 37% -ному формаліні, рН догрого водним розчином лугу доводять до 5, 0-6, 0, розчиняють сечовину, отримуючи конденсації. р-р, що має рН 7, 0-8, 5 при молярному співвідношенні сечовина: формальдегід 1: (1, 9-2, 2). Процес здійснюють в каскаді реакторів, куди безперервно подають конденсації. р-р. На першій стадії процесу при 92-98 ° С відбувається поступове зниження рН до 6, 0. На другій стадії рН конденсації. р-ра знижують до 4, 5-5, 0 за допомогою водного розчину к-ти і завершують конденсацію після досягнення заданих св-в смоли. Потім доводять рН до 7, 0-8, 0 водним розчином лугу і при 80-90 ° С і пониж. тиску здійснюють концентрування реакц. маси, після чого вводять решту сечовини і проводять конденсацію при 60 ° С. Отриману смолу охолоджують. При використанні на першій стадії аміаку замість лугу відпадає необхідність введення на другій стадії до-ти, т. К. Необхідний діапазон рН 4, 5-5, 8 досягається мимоволі. Технологія отримання таких смол периодич. методом аналогічна. М. -ф. с. для амінопластів отримують розчиненням сечовини в 37% -ному формаліні, рН догрого водним розчином лугу доводять до 6, 6-7, 0, з послід. конденсацією при 40-50 ° С і охолодженням отриманого продукту. Порошкоподібні М. -ф. с. отримують сушінням (гл. обр. розпилювальної) їх водних розчинів в умовах, практично виключають поликонденсацию.

отверждающей М. -ф. с. при нагр. (120-140 ° C) або кімнатної т-ре у присутності. з'єднань переважно. кислотного характеру, напр. фосфорної, соляної, щавлевої, фталевої к-т, їх солей (АlСl 3 , ZnCl 2 ).

Отримані в результаті затвердіння сітчасті полімери безбарвні, светостойки, стійкі в орг.р-телеглядачам і маслах, легко фарбуються, проте мають ряд недоліків-пониж. водостійкість, крихкість, низьку стійкість до деструктивних дій, виділення своб. формальдегіду та ін. З метою усунення цих недоліків, а також надання необхідних св-в, напр. здатності розчинятися в орг. р-телеглядачам, збільшення гідрофобності і адге-зії, М. -ф. с. модифікують або при синтезі шляхом заміни частини сечовини на модифікує агент, або вже готовий олігомер (напр., часткової етерифікацією метілоль-них груп). Залежно від заданих св-в для модифікації використовують переважно. одно- і багатоатомні спирти (бутиловий, фурфуриловий, гліколі, гліцерин), аміни, аміди і ін. похідні карбонових кислот, дициандиамид, меламін, гуанаміни (див., напр., Гуанаміно-формальдегід-ні смоли ), а також разл. високомол. з'єднання.

Застосовують М. -ф. с. в осн. як сполучні в произове деревостружкових плит та

амінопластів, основу клеїв для вироб-ва фанери і разл. дерев'яних конструкцій (див., напр., Деревина шарувата клеєна, Деревні плити, Деревні пресувальні маси). Смоли використовують також в произове декоративних паперово-шаруватих пластиків і с-тич. шпону, вологостійкого паперу, карбамідо-формальдегід-них пінопластів, в текстильній пром-сті для апретування тканин з метою надання їм несмінаемості. М. -ф. с. , Модифіковані бутіловим спиртом, використовують для отримання сечовини-алкідних лакофарбових матеріалів (див. Алкідні смоли), смоли, модифіковані фурфурі-ловим спиртом (а також немодіфіцір. М. -ф. С.), -як сполучні в ливарному произове при отриманні виливків з чавуну, сталі та алюмінію. Як пігментів в произове паперу, добавок для еластомерів, адсорбентів разл.масел і орг. продуктівзастосовують п о л і м е т і л е н м о ч е в і н у-аморфний або кристалічної. нерозчинний порошкоподібний продукт білого кольору, що утворюється в сильнокислой середовищі при взаємодій. сечовини і формальдегіду (молярне співвідношення 1: 1). Перші продукти конденсації сечовини з формальдегідом отримані в 1896, вироби, смол налагоджено лише в 1920-21.

Літ. :

Вірпша 3., Бжезіньський Я., Амінопласти, пров. з пол. , М., 1973; Селянам І. Я., Урман Я. Г., ЯМР-спектроскопія гетероланцюгових полімерів, М., 1982; Bachmann A., Bertz Т., Aminoplaste, 2 Aufl, Lpz. , 1970. Г, С. Матвелашвілі.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.