Вольфраму оксидів

В системі WO (див. Рис.) Встановлено склад чотирьох оксидів: триоксида WO 3 ; промежут. оксидів W 20 O 58 , або WO 2 90 (

оксид), і W 18 O 49 , або WO 2 72 ( оксид); діоксиду WO

2 ( оксид). Структура В. о. побудована з різно зчленованих октаедріч. угруповань WO

6 . Св-ва В. о. наведені в табл. Фазовая діаграма системи вольфрам - кисень. Пунктирними лініями позначені приблизні області співіснування твердої і рідкої фаз для WO

3 , W 20 O 58 і Wi 8 O 49 властивості ОКСИДІВ вольфраму

Триоксид WO

3 . До Ч 27 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.