НОМЕНКЛАТУРА стереохимической

(від лат. по-menclatura - перелік, список), призначена для позначення просторів. будови хім. з'єднань. Загальний принцип Н. с. (Правила ІЮПАК, розділ Е) полягає в тому, що просторів. будову сполуки. позначають префіксами, що додаються до назв. , Не змінюючи цих назв. і нумерації в них (хоча іноді стереохім. особливості можуть визначати вибір між можливими альтернативними способами нумерації і вибір головного ланцюга).

В основі більшості стереохім. позначень лежить правило послідовності, до-рої однозначно встановлює старшинство заступників. Старшими вважаються ті з них, у яких брало з даним хіральних (див. Хіраль-ність ) елементом (напр., Асиметричний. Атомом, подвійним зв'язком, циклом) безпосередньо пов'язаний атом з великим атомним номером (див. табл.). Якщо ці атоми однакові за старшинством, то розглядають "другий шар", в к-рий входять атоми, пов'язані з атомами "першого шару", і т. Д., До появи першого відмінності; номера атомів, пов'язаних подвійним зв'язком, при визначенні старшинства подвоюють. Наїб. загальний підхід до позначення конфігурації Енан-тіомеров - використання R, S -системи. Позначення R (від лат. Rectus-правий) отримує той з енантіомерів, в к-ром при розгляді моделі з боку, протилежного молодшому заступнику, старшинство інших заступників падає за годинниковою стрілкою.Падіння старшинства проти годинникової стрілки відповідає S-позначенню (від лат. Sinister-лівий) (рис. 1).

Зростання старшинства заступників при хіральні центрі:

Рис. 1. Схема для визначення старшинства заступників в органічних сполуках.

Для вуглеводів, a-гідроксикислот, a-амінокислот широко використовують також D, L-систему, засновану на порівнянні конфігурації розглянутого асиметричний. центру з конфігурацією відповідного енантіомера гліцеринового альдегіду. При розгляді проекційних Фішера фор мул розташування груп ВІН або NH 2 зліва позначається символом L (від лат. Laevus- лівий), праворуч-символом D (від лат. Dexter- правий):

s-Діастереомери (класичні. Діастереомери) в найпростіших випадках позначають як мезо- і рацемічні форми або еритро- і трео -форми:

для складних структур, коли всі шість заступників двох асиметричний. центрів різні, запропоновані ін. системи. Напр. , преф, Парф (pref, раrf) -позначення засновані на розгляді порядку падіння старшинства (за правилом послідовності) в Ньюмена формулах: при однаковому напрямку падіння -преф (англ. priority reflective), при протилежному -парф (англ. priority antireflective). Напр. :

Для опису просторів. будови сполуки. зі зв'язком С = С, а також циклічних у випадках, що виключають різночитання, вживають позначення цис і транс (однакові або родинні заступники розташовані соотв. по одну і по різні боки площини подвійного зв'язку або циклу), напр. ціc -2-бутен (ф-ла I), транс -ціклобутан-1, 2-дикарбонових к-та (II).

Такі позначення стають неоднозначними для алкенів типу abC = Cde, оксимов, азометинів.У цих випадках застосовують Z, E -номенклатуру [старші заступники при подвійному зв'язку розташовані соотв. по одну (Z, від нього. zusammen - разом) і по різні ( Е, від нього. entgegen-навпроти) сторони площини подвійного зв'язку], напр. (Z) -2-хлор-2-бутеновая к-та (III), ( E, E ) - бензілдіоксім (IV).

При наявності трьох і більше заступників в молекулі аліцікліч. або насичений. гетероцікліч. з'єднання використовують r, с, t -номенклатуру. Один із заступників вибирають за "опорний" -r (референтний, від англ. Reference). Для заступників, що лежать по одну сторону площині циклу з опорним атомом, використовують позначення з (від cis-цuc), для заступників по ін. Сторону площині циклу-t (від trans- трaнc ), напр. t-2-с-4-дихлор-циклопентан-М-карбонова к-та (V).

В ряду стероїдів позначення просторів. розташування заступників робиться на основі умовної плоскою ф-ли.

Заступники, віддалені від спостерігача, позначають a, наближені до спостерігача - b. Напр. , 11b, 17a, 21-тригідрокси-4-Прегніл-3, 20-діон (гідрокортизон, VI).

Рис. 2. Діедральний кут.

Для позначення конформаций молекули вказують величину діедрального (двугранного) кута j між двома старшими заступниками при зв'язку СЧС (рис. 2), к-рий відраховують за годинниковою стрілкою і висловлюють в умовних одиницях (одна одиниця дорівнює 60 °), або використовують словесні позначення розташування старших заступників в ф-лах Ньюмена (рис. 3).

Рис. 3. Позначення конформеров бутану (зірочкою відзначені рекомендовані правилами ІЮПАК).

Літ. : Номенклатурні правила ІЮПАК по хімії, т. 3, Напівтім 2, М., 1983, с. 5-118; Ноград М., Стереохімія. Основні поняття і додаток, пров. з англ. , М., 1984. В. М. Потапов, М. А. Федоровська.


Хімічна енциклопедія.- М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.