Вибір Редакції

Дитизона

(діфенілтіокарбазон, 2-фенілгідразід фенілазотіомуравьіной к-ти, h 2 Dz) C 2 H 5 N = NC (S) NHNHC 6 H 5 , мовляв. м. 256, 34; чорні, пурпурно-чорні або синьо-чорні кристали; т. пл. 168 ° С (з разл.); не розчин. в воді, дуже мало розчин. в етанолі, діетиловому ефірі, розчин. в СНСl 3 . В спектрах поглинання l макс 605 і 440 нм, e l соотв. 4, 14. 10 4 і 1, 59. 10 4 . Легко окислюється киснем повітря (особливо в розчинах). Одержують окисненням діфенілтіокарбазіда - продукту р-ції фенілгідразину з CS 2 або 1, 5-дифеніл-3-нітроформазана з (NH 4 ) 2 S. У водних розчинах р До а для Д. 4, 47 b 0, 25, для його однозарядного аніона> 15. У лужних розчинах Д. (l макс 470 нм, e 470 2, 2. 10 4 ) легко окислюється до нестійкого дисульфіду. Залежно від умов Д. утворює з катіонами одно- або двохзаміщені комплексні сполуки. (Дитизонати). Д. - реагент для екстракційно-фотометріч. визначення і концентрування в вигляді однозаміщені дитизонати мн. катіонів металів, в т. ч. Ag (I), Au (III), Bi (III), Cu (I, II), Fe (II), Hg (I, II), Mn (II), Mo (V ), а також катіонів металлоорг. соед. - RHg + , R 2 Sn 2+ , R 3 Sn + , R 2 Pb 2+ , R 3 Pb + , R 2 Tl + і ін. В більшості випадків освіту однозаміщені дитизонати в розчинах супроводжується гипсохромний ефектом. У розчинах мн. дитизонати і комплекси, що містять крім Д. 2, 2'-дипіридил, 1, 10-фенантролін або ін. ліганди, проявляють фотохромізм.Напр. , Помаранчеві розчини Hg (HDz) 2 в бензолі при опроміненні переходять в блакитні, причому відновлення вихідного стану відбувається за 30-90 с. Похідне Д. - 3, 3 ', 4, 4'-тетрахлордіфенілтіокарбазон -реагент для екстракційно-фотометріч. визначення Bi (III), Hg (II), Pb, Zn в більш кислих середовищах, ніж при використанні дитизона. Літ. : Irving H. М. N. H., "Critical Reviews in Analytical Chemistry", 1980, v. 8 (4), p. 321-405. B. M. Дзіомко.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.